Čtvrtletní magazín pro obce, města, komunální služby a venkov

Informace z programů rozvoje venkova, moderní trendy života na venkově, rozhovory se starosty obcí, zástupci firem a státních organizací, prezentaci mikroregionů, agrární politky pro rozvoj zemědělství a venkova.

Věnuje se také otázkám ochrany životního prostředí, netradičním zdrojům energie, problematice odpadů, komunální technice, veřejné zeleni aj.